Omgevingsvisie Gemeente Noordwijk 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

De nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Noordwijk

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De gemeente stelt één omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. De overheid vindt het belangrijk dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken worden bij de omgevingsvisie.

Noordwijk heeft deze visie opgesteld samen met inwoners, ondernemers, ambtenaren en andere belanghebbende. Uiteindelijk lagen er een prachtig document en een groot aantal ingebrachte visies op tafel.

Toen hebben wij de vraag gekregen om van al die stukken een overzichtelijk geheel te maken. 

Dat hebben we gedaan door een zestal boekjes vorm te geven en te produceren, waarin zowel de omgevingsvisie van de gehele gemeente verwerkt is, als de afzonderlijke kernen en tot slot een boekje met alle overige ingebrachte visies.

Omgevingsvisie Noordwijk

Main Menu

Kseawell Lighthouse

DONE!

Het is gelukt, je bent nu toegevoegd.