Reclamediensten De Schakel

De volledige herstructurering van de bezorgers beloningen.

Herziening van de manier waarop de beloningen van bezorgers berekent worden, deze nieuwe structuur intern administratief verwerken en extern contractueel vastleggen met het volledige korps van bestaande bezorgers. Inclusief communicatieplan, uitvoering en administratieve borging van het project.

Flyers De Schakel;

Main Menu